OK, MOŽDA SLEDI: ZA ŽENU JE I GLUPOST PRILIKA ŠEGI!